Sunday, December 30, 2012

Kachin of USA held Demonstration to protest against for the attacking and atrocities of Buma Military toward Kachin people in kachinland

|0 comments
Kachin of USA held Demonstration to protest against for the attacking and atrocities of Buma Military toward Kachin people in kachinland,in front of the Burmese Embassy of Washinton D.C, U.S.A on 30.12.2012 (burning down the Buma Flag)
ယခုအခါ ဗမာအစုိးရသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးတုံး စစ္ကုိ လက္ေတြ႕ဆင္ႏြဲေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း, ျပည္ပ ရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား အားလံုး ဗမာနယ္ခ်ဲ႕ အစုိးရကုိ ေရာက္ရာအရပ္မွ တုိက္ခုိက္တြန္းလွန္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိကုိယ္လံုျခံဳေရးအတြက္ အထူးသတိရွိၾကရန္//

 USA du Jinghpaw Wunpawng myusha ni a shamu shamawt hpang wa sai shing na ni.

San Francisco kaw mung Myenhpyen asuya hpe ning hkap ai lam galaw lai wa sai re.
 Texas Kaw na wunpawng shani mung ndai zawnwashing ton DC kaw na ni mung ndai zawqn
အေမရိကန္၊၀ါရွင္တန္ျမန္မာ သံရံုးေရွ႔တြင္ ကခ်င္တိုင္း  ရင္းသားမ်ား ဆႏၵျပ ,
 American Mungdan Du W/P Myusha ni N gun Madun ================================
 Kachin of USA held Demonstration to protest against for the attacking and atrocities of Buma Military toward Kachin people in kachinland,in front of the Burmese Embassy of Washinton D.C, U.S.A on 30.12.2012 (30/12/2012)

ရက္ေန႔ အေမရိကန္ရွိကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ ျမိဳ႕ေတာ္ ရွိ ျမန္မာ သံရံုးေရွ႔တြင္ စုေ၀းကာ လက္ရွိျမန္မာ အစိုးရစစ္တပ္ ၏ ကခ်င္ ေဒသ ထိုးစစ္ အပါ အ၀င္ တိုင္းရင္းသားေဒသ မ်ားအားထိုးစစ္ဆင္ ျခင္းအား ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သည္႔ ဆႏၵျပပြဲ တရပ္ ျပဳလုပ္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဆႏၵျပျခင္းရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၊ (၁)ကခ်င္ ေဒသထိုးစစ္(တိုက္ေလယာဥ္ျဖင္႔)ခ်က္ျခင္းရပ္၊ (၂) ျငိမ္းခ်မ္း စြာ အေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ (၃)တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အျပစ္မဲ႔ျပည္သူမ်ားအား မတရား ညွင္ပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လူ႕ အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွူမ်ား ခ်က္ျခင္းရပ္ရန္ (၄)စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ နိင္ငံတကာမွ လူသားျခင္းစာနာ မွူ အကူအညီမ်ားအား အစိုးရမွ ပိတ္ပင္ထားျခင္းအား အျမန္ဆံုး ဖြင္႔ေပးရန္..။ စသည္႔ အခ်က္မ်ားအားတင္ျပေတာင္းဆိုသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 American mungdan du Jinghpaw wun pawng shani kawn Washington, D.C. Kaw na Myen dat kasa rung shawng kaw Ya Hkyak Hkyak Anhte Jinghpaw Wunpawng Myu sha ni hpe Myen Asuya Hpyen dap kawn Hpyen Nbung li hte ,majan ka ba Myu sha myit matsing gasat nga ai hpe ning hkap ai ngun madun lamang hpe ga law lai wa ai lam na chye lu ai.
**** By: FB kachin groups****

Saturday, December 29, 2012

Sunday is the target day of Burmese army in war against Christian majority Kachins

|0 comments
by:FB/Zau Gun Sunday is the target day of Burmese army in war against Christian majority Kachins. this morning, they use three fighter jets and drop tens of 120lbs bombs, thousands of troops are marching,, they use various kinds of weapons including chemical weapons and human shield. God bless Kachins! By: FB Khon Ja လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ အစိုးရ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္ပစစ္မွာမွ အသံုးျပဳခြင့္ရွိတဲ႕ Bomber ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစား ၃ စီးနဲ႕ လဂ်ားယန္တ၀ိုက္၊ လိုင္ဇာနားအထိ ဗံုးၾကဲ ေနပါတယ္။ ပစ္ေနပါတယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ ဆက္တိုက္ ပစ္ေနတာမို႕ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္လဲ ဆိုတာ မေရတြက္ႏို္င္ေတာ႕ပါဘူး။ In the mean time.. Myanmar Government Army is using 3 Bomber type flights and continuously bombing Laja Yang, Alen Bum, and about 1 mile to Laiza..

Burma army planes attack KIO positions near rebel capital (photo)

|1 comments
JIC++++

till now Burma army planes attack KIO (Video )

|0 comments
click on link

(30/12/2012) ရက္ေန႔ တိုက္ေလယာဥ္ျဖင္႔ဗံုးက်ဲေနစဥ္
(30/Dec/ 2012)
လြန္ခဲ႔ေသာ မီးနစ္ ပိုင္း က အခုေလးတင္ KIA, ႏွင္႔ ABSDF စခန္းမ်ားအားလာေရာက္ဗံုးက်ဲတိုက္ခိုက္စဥ္ရိုက္ကူးထားေသ
ျမန္မာ. ေလတပ္မွ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ တစ္စီး ။ရုပ္သံမွတ္တမ္း..။

Burma army planes attack KIO positions near rebel capital

|0 comments
Friday, December 28, 2012
Four fighter jets and two helicopters took part in an air assault on rebel positions near Laiza, the Kachin Independence Organization's de facto capital, on Friday morning. Throughout the morning military planes struck KIO positions in Lajayang, a key town located less than 10 miles south of Laiza. It is unknown at this time how many people have been killed or injured by the bombardment. Government shelling near Lajayang on Thursday killed one civilian and injured three others at Mankwi, according to KIO officials in the area. The renewed attacks on KIO positions near Laiza comes just days after Burma's military sent the group a letter demanding that all KIO troops abandon their positions in and around Lajayang. The letter was signed by Brig-Gen Tun Tun Naung, a senior official with the army's northern command. The KIO rebuffed the letter and appears unwilling at this point to withdraw from Lajayang or any other areas of strategic value in and around the Laiza. The KIO capital is currently home to at an estimated 40,000 refugees who are increasingly forced to get by on inadequate amounts of food. The food crisis has been greatly exacerbated by a government imposed blockade preventing the UN and its related agencies from delivering food to refugee camps located in KIO controlled territory.

Wednesday, December 5, 2012

Weapons used in protest crackdown were meant for Kachin war

|0 comments
Government authorities crackdown Letpadaung protest (Photo: AP) A police officer from No. 16 police battalion in Sagaing Division said the weapons used to crackdown on Letpadaung protesters on Nov 29 were meant for Kachin war. The authorities used incendiary phosphorus shells to disperse Buddhist monks and local villagers who have been protesting the expansion of a copper mine project, a joint venture between China’s Wangbao Mining Ltd. and Burmese military-owned Union of Myanmar Economics Holdings Ltd., near Monywa. It is unknown how phosphorus shells were mixed up with tear gas bombs used to disperse protesters in riots. Burmese army just recently sent 8 infantry battalions from Monywa-based North Western Command to Kachin battlefields to reinforce frontline units. After suffering high casualties, Burmese Army resorted to use mortar and artillery shells filled with chemical agents in battles against Kachin Independence Army, said a KIA officer. Chemical weapons were reportedly used in battles at Gara-yang, Shwe Nyaung Pin, Sanggang, and Pang Hkawn Yang. An unusual yellow rain fell was reported in Maija-yang town and surrounding areas near China-Burma border after Burmese army fired a number of artillery shells filled with chemical agents in November of last year. Yellowish residue left on roofs and plant leaves by the rain stirred fears among Maija-yang residents at that time.