Latest Post

Friday, February 26, 2016

Burma: Anti-drug vigilante group clashes with Burmese army poppy farmers

|0 comments
https://asiancorrespondent.com/2016/02/burma-anti-drug-vigilante-group-clashes-with-poppy-farmers/
LA Kumhtat added 5 new photos — with Kachin Mungkan Shiga and 27 others.
15 hrs
၂၆ -၂ - ၂၀၁၆
ဒီေန႕ မနက္ ၁၀ နာရီ မွ စတင္ျပီး ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕ ေပၚ ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး ကုိ ေထာက္ခံ ေသာ ကခ်င္လူထု ႏွင္႔ အမ်ားျပည္ သူက ရဲရဲေတာက္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ ေဖၚေနျပီ .. ႏုိင္ငံတကာ ေရာက္ ကခ်င္ လူထု ရဲ႕ ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚမူ မရွိ ပါလား .... ယေန႕ ကခ်င္ လူထု အေျချပဳ PJS မွ မူးယစ္းေဆး၀ါး ဘိန္းခင္း ကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေခ်မွဳန္း တုိက္ဖ်က္ ေနေၾကာင္းကုိ ကမၻာ သိ ေၾကြးေၾကာ္ စုိ႕..
ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး ဂ်ပန္
သတင္းႏွင္႔ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ

Today in Myitkyina, Kachin State.(26.02.2016)

|0 comments


Demonstration of Kachin people to protest against .....
-The Burmese Government who doesn't give protection to Pat Ja San and Kachin public.
-The Burmese Military backed BGF(Border Guard Force) of Zahkung Ting Ying who are supporting and giving protection for poppy plantation and poppy farm in Kachinland.
-The BGF who attacked and killed the Kachin Pat Ja San Volenteers.
Two kachin volunteer of Pat Ja San who destroying the poppy plantation and poppy farm ,already killed and 29 seriously injured.
|0 comments
ဒို႔အေရး

STATEMENT OF CONDEMNATION OF BURMESE GOV'T SECURITY FORCES SHOOTING AT CIVILIANS

|0 comments

 

Myen Asuya a n-pu a BGF hpyen hpung ni mung shawa hpe lak nak hte gasat ai lam, jahkrit shama ai lam hpe tsep kawp n-ra sharawng ai lam hpe Kachin Alliance hku nna statement langai ka shapraw da ga ai lam yawng chye lu na matu shana dat ai. Ndai statement hpe Amerikan Asuya sha n-ga UN hte kaga hpung ni hpe mung shalai shabra sa wa na ga ai.
Ndai zawn rai mung shawa hpe lak nak ni hte hkap gasat jahkrit shama ai majaw marai 33 hkala n-ba hkrum ai lam na lu ai majaw pu gang sin machyi na chying myit n-pyaw ga ai. Hka la n-ba hkrum sai Pat Jasan malawm ni lawan ai hku mai tsai wa lu na matu kyu hpyi myitdum ga ai. Amyu sha ni a matu tinang a hkum asak hpe ap nawng let shakut nga ai Pat Jasan malawm ni yawng hpe Karai Kasang makawp maga bausin ya u ga ngu kyu hpyi ya dat ga ai.
By-Kachin Alliance

Wednesday, November 19, 2014

Artillery Attack Killed 23 Officer Cadets

|0 comments

Artillery Attack Killed 23 Officer Cadets


By KLN
hkrat-sum-mat-ai-hpyendu-shalat-jawng-ma-ni
Burmese army’s 105 mm mortar attack on Wednesday killed 23 officer cadets from KIA’s officer training school at Woi Chyai Bum near Laiza. 18 other cadets were seriously wounded by the point-blank artillery fires from Burmese army positions at Hka Ya Bum, Bumre and Dumbang Bum.
Officer cadets were in tactical training session when a 105 mm mortar shell fell on them. 21 officer cadets died immediately after the attack and two cadets were later died at Mung Lai Hkyet Hospital in Laiza.


22 Dead as Burma Army Fires on Kachin Military Academy, Kachin Say

RANGOON — Twenty-two ethnic Kachin soldiers were killed and 15 others wounded when Burmese troops fired on a rebel base in Laiza on Wednesday, rebel officers confirmed.
La Nan, a spokesperson for the Kachin Independence Army (KIA), which is headquartered in Laiza, told The Irrawaddy by phone that “22 military academic trainees died and 15 were injured due to artillery shelling by the government [military base] at Hkayabum.”
All of the injured are currently being treated at Laiza General Hospital.
The soldiers were all under 30 years of age and were training for combat in a rebel base at Jawng Rung.
La Nan said that the fighting is still ongoing in some areas and described the Laiza encounter as an “ambush.”
“Government troops attacked with artillery. At 12:15pm, Light Infantry Battalion No. 390 attacked with 105mm [caliber ammunition]. At 12:36pm, Hkarabum Infantry No. 389 shot a 105mm into the military academy,” he said, adding that the academy is within close range of a camp for internally displaced persons (IDP).
A military official representing the northern command of the Burma Army in Myitkyina could not offer any confirmation or further details as of Wednesday afternoon.
“We need to find out what is going on on the ground. We can’t provide any detailed information at the moment,” the officer said on condition of anonymity.
At least two other offensives against KIA soldiers were reported this week in Kachin and Shan states.
KIA sources said that clashes beginning on Monday left one dead in northern Shan State, while fighting that erupted in Kachin State’s Hopin Township continues after causing one casualty.
Fighting has continued in northern Burma’s Kachin State since a government offensive led to the breakdown of a 17-year ceasefire in mid-2011. More than 100,000 people have been displaced by the conflict to date, many living in isolated and impoverished IDP camps.
The KIA is one of Burma’s only major ethnic armed groups that has not secured a bilateral ceasefire with the government as negotiators continue to push for a nationwide pact.
By http://www.irrawaddy.org/burma/22-dead-burma-army-fires-kachin-military-academy-rebels-say.html

Wednesday, November 12, 2014

Kachin CSOs Urge President Obama to Voice Their Concerns

|0 comments


By KLN
2011_State_of_the_Union_Obama by whitehouse
Kachin Civil Societies in a letter dated Nov 10 call for US President Obama to support peace process, to call upon Burma President Thein Sein and his ruling party to amend constitution, and to refrain from giving legitimacy and prestige through premature military engagement.
President Obama is due to arrive in Naypyidaw on Thursday to participate in the Ninth East Asia Summit and U.S. – ASEAN Summit. This is his second visit to Burma. President Obama will hold bilateral meetings with President Thein Sein and Opposition leader Daw Aung San Suu Kyi during his two-day stay in Burma.
In the letter addressed to President Obama, Kachin Civil Societies said, “Humanitarian assistance is still needed for Kachin IDPs until they can return safely home.” They also reminded that return and resettlement of IDPs should be done only when conditions are met to ensure safety. “Foreign investment policies should support the peace process, not exacerbate the conflict,” the letter mentioned. Kachin Peace Network organized Kachin Civil Societies organizations from around the world to cosign the joint letter.
The ranking members of the Senate Foreign Relations Subcommittee on East Asian and Pacific Affairs, Rubio and Kirk, shared their concerns about Burma’s trajectory in a letter last week. “The Burmese Government has failed to fulfill nearly all commitments to measurably improve Burma’s human rights and nonproliferation practices, made between you and President Thein Sein during your November 2012 visit,” said Rubio and Kirk.
Kachin Alliance, a network of Kachin communities and organizations in US, also expressed similar concerns. “Although we applaud the Burmese government for some progressive actions it has taken, we must denounce its inactivity or unwillingness to curb the violence being committed against unarmed civilians in the Kachin area and other parts of the country,” said in a letter dated Nov 7.
Gum San Nsang, the president of Kachin Alliance said, “We see this trip as a chance to strengthen the relationship with Government of Burma and also reinforce the administration’s commitment to national reconciliation and democratic transition process.” He continued, “I’d like to say to President Obama to use calibrated approach when utilizing sanctions and aids to incentivize national reconciliation.”
Gum San said he told Deputy National Security Advisor Ben Rhodes and Assistant Secretary of State Tom Malinowski in Kachin Alliance’s meetings with US officials that if Government of Burma has genuine intention to resolve the longest civil war in the world, it would invite diverse international observers including US to current ceasefire talks. “Nationwide Ceasefire Agreement without addressing code of conducts and joint monitoring mechanism is not an international norm. Our Kachin public is bearing the brunt of protracted civil war, but we are determined to wait until equitable arrangement come into fruition,” said Gum San.

Thursday, September 4, 2014

Kachin Alliance

|0 comments


About

An organization founded by the Kachin community in America to advocate for the rights of Kachin ethnic minorities
Mission

Our mission is to promote justice, equality and peace for Kachin ethnic minorities.
Description

What Do We Do

We organize awareness campaigns and conduct presentations, speaking engagements and other activities to educate the general public, local and international organizations in the US about human rights conditions of the Kachin ethnic minorities especially those in Burma.

We gather data and present reports on human rights violations and on-going atrocities against the Kachin ethnic minorities in order to draw global attention and responsiveness to on-going crisis and emerging issues concerning the Kachin ethnic minorities.

We coordinate relief efforts and raise fund for Kachin refugees around the world and internally displaced individuals in Burma. 

Basic Info

Contact Info